Bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszego personelu prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie:

  • Opracowywanie projektów procesów inwestycyjnych w branży produkcji i przetwórstwa folii polipropylenowych: analizy rynku, czynniki ryzyka i zagrożeń, perspektywy rozwoju, rozwiązania techniczno-technologiczne w zakresie dotychczasowego i nowego wyposażenia techniczno-technologicznego, nakłady inwestycyjne, harmonogram (rzeczowo-czasowy).
  • Opracowywania i optymalizacji procesów technologicznych produkcji i przetwórstwa folii polipropylenowych. Wykonujemy dokumentację techniczną zawierającą: instrukcje stanowiskowe, marszruty technologiczne (receptury, parametry prowadzenia procesu, parametry produktu).
  • Szkolenie personelu użytkownika.
  • Opracowywanie dokumentacji kontroli parametrów procesu i produktu, wyposażenie do kontroli i badań produktu (karty techniczne produktu, instrukcje obsługi wyposażenia, dokumentacja organizacji kontroli procesu i produktu na poszczególnych etapach wytwarzania).
  • Opracowanie dokumentacji projektowej nowych produktów od danych wejściowych klienta, poprzez opracowanie parametrów produkcji do walidacji i wydania dokumentacji technologicznej do produkcji seryjnej.
  • Kompleksowego uruchamiania u klienta nowych linii produkcyjnych i wyposażenia dodatkowego począwszy od montażu do uzyskania produktu o żądanych parametrach technicznych i wydajnościowych.